4P – Marketingový mix

Co je 4P marketingového mixu?

4P - Marketingový mix

4P je zkratkou pro takzvaný marketingový mix skládající se ze čtyř oblastí začínajících právě na písmeno P (v anglickém jazyce). Původně byl tato teorie definována Neilem Bordenem a později na ní pracovali například Richard Clewett nebo Jerome McCarthy, kteří významně přispěli k současné definici a chápání tohoto pojmu.

Zmíněná čtyři anglická slova a jejich úloha v marketingovém mixu 4P jsou následující:

1. Product, česky produkt – znamená výrobek, službu a parametry s nimi spojené, jako je kvalita, vnímání značky, doprovodný servis, funkční vlastnosti a tak podobně.

2. Price, česky cena – nezahrnuje pouze cenu, jako takovou, ale také slevy, servisní náklady, cenovou politiku firmy atp.

3. Place, česky místo – souvisí s dostupností výrobku/služby, kde je ke koupi, jak může být ke klientovi dopraven.

4. Promotion, česky propagace – zahrnuje prakticky všechny cesty, jak se může klient o produktech firmy dozvědět, počínaje reklamou, přes PR až po doporučení.

Související výrazy: 5P, 4C, Marketingový mix