4C – Marketingový mix

Co je 4C marketingového mixu?

4C - Marketingový mix

4C je pojem z oblasti marketingu rozšiřující a doplňující takzvaný marketingový mix 4P. Zatímco 4P je pohled ze strany firmy, respektive prodávajícího, tak 4C je pohled ze strany klienta, tedy kupujícího. Autorem tohoto pojmu je světově uznávaný odborník Robert F. Lauterborn.  Phillip Kotler pak říká, že nejdříve je potřeba zformulovat 4C a až poté zformulovat 4P, protože pohled zákazníka je rozhodující.

Fakticky jde o zkratku anglických slov začínajících právě na písmeno C.

Konkrétně se jedná o:

Customer“, což znamená zákazník. Tento pojem je při propojení 4C a 4P ekvivalentem pro „product“, neboli produkt.

Dalším pojmem je „cost“, tedy náklady. Nahrazuje „price“, tedy cenu.

Třetím pojmem je „convenience“, což volně přeloženo vyjadřuje dostupnost a nahrazuje termín „place“, respektive místo.

Posledním slovíčkem je pak „communication“, v češtině komunikace, který zastupuje „promotion“, neboli propagaci.

Související výrazy: 4P, 5P, Marketingový mix