Marketingový mix

Co je Marketingový mix?

Marketingový mix

Marketingový mix, často též označovaný jako 4P je propojení čtyř marketingových oblastí definující pozici produktu či služby na trhu, se kterými může společnost pracovat tak, aby dosáhla naplnění svých strategických cílů. Jako 4P je marketingový mix nazýván proto, že všechny jeho čtyři oblasti mají ve svém původním anglickém názvu na začátku písmeno P. Jsou to Product – produkt, Price – cena, Promotion – propagace a Placement – distribuce.

Tyto oblasti však v sobě skýtají celou řadu dalších podoblastí, které je nezbytné brát v úvahu.

Produkt – Ten slouží k uspokojení přání a potřeb spotřebitele. Nejedná se však pouze o výrobek či službu jako takovou, ale také o jejich kvalitu, brand, image, nabízenou šiři sortimentu, balení, záruku, doprovodné a servisní služby a vše, co vede ke spokojenosti, respektive nespokojenosti zákazníka.

Cena – Finanční obnos vynaložený na nákup produktu. Zahrnuje v sobě též dostupné způsoby platby, splatnost, možnosti splátek, uvěrování, slevy.

Propagace – Způsob, jakým se zákazníci dozvědí o existenci produktu. Obsahem jsou veškeré komunikační kanály počínaje reklamou, přes public relations, direct marketing, podporu prodeje až po word of mouth.

Distribuce – Jak se dostane produkt spotřebiteli do rukou. Zabývá se prodejní a distribuční sítí, umístěním produktu a způsobem jeho prodeje, dostupností a zásobováním, dodacími lhůtami, šíří dostupného sortimentu, způsoby dopravy.

Související termíny:

4C

4P

5P