5P – Marketingový mix

Co je 5P marketingového mixu?

5P - marketingový mix

5P je rozšíření předcházejícího konceptu marketingového mixu 4P skládajícího se z produktu, ceny, propagace a místa prodeje/distribuce. Zde je tento mix rozšířen ještě o pátou složku, o lidi (zaměstnance), v anglickém jazyce „people“. Tento element vyjadřuje tvorbu přidané hodnoty lidmi ve společnosti, která se promítne ve vlastnostech, funkcích a kvalitě produktu. Je to tedy jakési vyjádření znalostí, zkušeností, know-how a hodnot lidí pracujících ve firmě.

Související výrazy: 4P, 4C, Marketingový mix