BDD

BDD - význam zkratky

Zkratka „BDD“ znamená „behavior-driven development“ nebo „behavior-driven design“, což je metodologie vývoje software, která se zaměřuje na pochopení požadavků uživatelů a jejich chování. BDD se snaží vytvořit jasnou komunikaci mezi vývojáři, testery a zákazníky, kdy se používají jazykové konstrukce, které jsou snadno pochopitelné pro všechny strany. Jsou to jednoduché scénáře, které popsávají jak daný systém funguje a jak by měl reagovat na různé vstupy. BDD se často spojuje s metodikou Test Driven Development (TDD) a nástroji jako Gherkin nebo Cucumber, které umožňují definovat scénáře v jednoduchém jazyce.