BTW

BTW - významk zkratky

Zkratka „BTW“ je anglická zkratka, která označuje pojem „by the way“, což znamená „mimochodem“ nebo „k tématu“. Je to způsob, jak se vyjádřit ke kontextu nebo souvislosti dané konverzace nebo téma.

Tuto zkratku lze často vidět v textových zprávách nebo na sociálních sítích, kde lidé přidávají dodatečné informace nebo komentáře k danému tématu.

Použití této zkratky naznačuje, že dotyčný chce sdělit něco, co nesouvisí přímo s předchozím textem nebo tématem, ale že se to týká nebo souvisí s tím.