CEO

CEO - význam zkratky

Zkratka „CEO“ je anglická zkratka, která označuje pojem „Chief Executive Officer“. Tuto zkratku se používá k označení nejvyššího vedení společnosti nebo organizace. CEO je zodpovědný za celkovou strategii a chod společnosti a zastupuje ji před vedením, zaměstnanci i veřejností.

Často tuto pozici zastává generální ředitel nebo prezident společnosti. CEO je zodpovědný za vedení a motivaci zaměstnanců, rozhodování o rozpočtu a investicích, řízení rizik a přijímání rozhodnutí. Je to nejvyšší pozice ve společnosti a má nejvyšší odpovědnost za úspěch nebo neúspěch společnosti.