DM

DM - význam zkratky

Zkratka DM se používá v online komunikaci a znamená „direct message“. Jde o soukromou zprávu, kterou mohou uživatelé posílat na sociálních sítích nebo v rámci jiných online aplikací. Tento způsob komunikace umožňuje posílat zprávy pouze určenému uživateli nebo skupině uživatelů, tedy mimo veřejné komunikační kanály. Je to jako soukromá zpráva v e-mailu nebo jako soukromá zpráva na chatu.