Donátor

Kdo je Donátor?

Donátor

Donátor je jedinec, nebo organizace, která věnuje své peníze či jiné prostředky pro určité takzvaně „bohulibé“ účely. Termín donátor je občas zaměňován se slovy mecenáš či sponzor. Samotný účel je u všech třech stejný, avšak liší se principem a účelem. Donátor se od ostatních dvou liší v tom, že jím věnované prostředky slouží k dlouhodobému chodu prostředky podporovaného subjektu. Podstatou donátorství tedy je, že subjekt, který přijme prostředky je schopen samofinancování, a to i poté co donátor ztratí zájem, zemře nebo zanikne.

V minulosti, kdy slovo donátor vzniklo, tak donátoři nefinancovali například pouze stavbu kostela, jako takového, ale zajistili dlouhodobé fungování farnosti tím, že jí darovali rozsáhlé pozemky sloužící, jako zdroj finančních prostředků.

Slovo donátor je dnes typicky používáno pro označení zakladatelů nadací.

Související termíny:

Mecenáš

Sponzoring