Mecenáš

Kdo je Mecenáš?

Mecenáš

Mecenáš je zpravidla osoba, ale teoreticky se může jednat i o instituci, která finančními nebo jinými prostředky podporuje činnost jiné osoby, či instituce. Typickou oblastí, kterou mecenáš podporuje je umění, což je spojeno s původním latinským významem tohoto slova, dnes však již není používáno výhradně pro tuto oblast.

Někdy je tento termín označován jako synonymum slova sponzor, což není úplně špatně, avšak sponzoring na rozdíl od mecenášství bývá spojen s nějakou formou protislužby, typicky reklamou.

Související termíny:

Donátor

Sponzoring

Crowdfunding