Crowdfunding

Co je Crowdfunding?

Crowdfunding

Crowdfunding je termín převzatý z angličtiny a je složeninou dvou anglických slov crowd, neboli dav a funding, čili financování. Tento termín označuje netradiční, avšak moderní a na popularitě získávající způsob financování nových projektů.

Prakticky se nejedná o nic jiného, než o veřejnou sbírku, avšak její ztotožnění s dárcovstvím nebo sociální podporou by byl značně zavádějící. V první řadě platí, že většina projektů financovaných skrze crowdfunding nabízí svým dárcům určitou protislužbu, většinou spojenou s předmětem výroby, nebo nabízených služeb. Mnohdy však projekt hledající finanční prostředky skrze crowdfunding nabízí vrácení darovaných prostředků i s úrokem. Druhým odlišujícím faktorem je pak fakt, že projekty mají komerční charakter a jejich cílem je generovat kladný hospodářský výsledek.

V praxi existují dvě formy crowdfundingu. Ta první je svou podstatou blízká zmiňovanému dárcovství, kdy přispěvatel za svůj dar nezíská nic jiného, než dobrý pocit z toho, že pomohl někomu zrealizovat jeho projekt. Druhou formou je již zmiňovaná forma založená na poskytnutí konkrétní protislužby.

Důležitým faktorem každého projektu snažícího se o získání financí skrze crowdfunding je kreativita, netradičnost a bourání stereotypů. Získání finančních prostředků na klasické podnikatelské záměry pomocí crowdfundingu je prakticky nemožné.

Kriticky důležitou pro úspěch tohoto financování je propagace pomocí internetu, konkrétně pak skrze sociální sítě.

Pro získávání crowdfundingových prostředků lze využít i zavedené internetové platformy specializující se na propojení žadatelů o finance a dárců. Ze zahraničních uvádíme například Kickstarter.com, z českým pak Hithit.com.

Reportáž o crowdfundingu na ČT24:

Propagační crowdfundingové video Super Panda Circus:

Související výrazy:

Sponzoring

Mecenáš

Donátor