Naposledy přidané výrazy

Sponzoring

Co je Sponzoring?

Sponzoring

Sponzoring je forma marketingové komunikace, jež je založena na vzájemně prospěšné spolupráci mezi dvěma stranami. Na jedné straně je zpravidla nějaká společnost s dostatkem finančních a jiných prostředků, jež hledá vhodné způsoby, jak se zviditelnit. Na druhé straně pak subjekt, který může být i nemusí komerční, jež disponuje zajímavým reklamním prostorem a zajímavým publikem a hledá finanční či jinou podporu.

Důležitým rozdílem mezi sponzoringem a reklamou je ten, že zatímco reklama příjemce přímo vybízí k určitému nákupnímu chování, podstatou sponzoringu je vytvoření asociace mezi sponzorem a hodnotami, které reprezentuje sponzorovaný subjekt. Hodnoty sponzorovaného subjektu jsou tak přenášeny na sponzora a dlouhodobě ovlivňují zasažené spotřebitele.

Stejně tak platí, že sponzoring není dárcovství či mecenášství, protože sponzor za své prostředky požaduje přesně definovanou protihodnotu ve formě propagace a zviditelnění.

Hlavními přínosy sponzoringu pro sponzora jsou:

–          Oslovení přesně definované cílové skupiny spotřebitelů

–          Prezentace v jasně dané souvislosti

–          Zlepšení image a povědomí o značce/produktu

–          Možnost prezentovat a prodávat produkty

Z hlediska výčtu oblastí, které jsou nejčastějším objektem sponzoringu, uveďme tyto:

1. Sponzoring sportu – sportovní akce, individuální sportovci, týmy, arény, stadiony

2. Sponzoring kultury – Festivaly, koncerty, divadla, muzea, umělci

3. Sponzoring vědy – Univerzity, vědci, vědecké týmy, ústavy, výzkumné projekty

4. Sponzoring sociální – Veřejně prospěšné subjekty, činnosti a projekty

5. Sponzoring politiky – Politici a politické strany

Ukázky sponzoringu pořadů v televizi:

GE Money Bank – Seriál Ulice

 Otherm – Sponzor časomíry

Související termíny:

Donátor

Mecenáš

Crowdfunding