Dtto

DTTO - význam

„dtto“ je zkratka pro „ditto“, což v překladu znamená „stejně tak“ nebo „stejně jako“. Tuto zkratku se často používá v kancelářské komunikaci nebo při zapisování poznámek, když se opakuje nějaký bod nebo informace, která již byla předtím uvedena. Dtto se tedy používá jako zkratka pro odkaz na předchozí informaci bez nutnosti ji znovu opakovat.