Egocentrický

Egocentrický je slovo, které se používá k popisu jedince nebo skupiny, která je příliš zaměřena na sebe sama nebo své vlastní potřeby a zájmy, přičemž ignoruje nebo nevěnuje dostatečnou pozornost potřebám a zájmům ostatních lidí. Egocentrické osoby se často chovají jako by byli jedinými, kdo jsou důležití a kdo by měli být bráni v úvahu.

Egocentrické chování se projevuje různými způsoby, například tím, že se osoba snaží vyniknout nebo se chvástá svými úspěchy, nebo že se osoba snaží ovládat nebo manipulovat ostatními lidmi k dosažení svých vlastních cílů. Egocentrické osoby mohou také být neschopné vidět nebo pochopit názory nebo potřeby ostatních lidí, a mohou být neschopné se přizpůsobit nebo spolupracovat s ostatními.

Egocentrické chování může mít negativní dopad na vztahy s ostatními lidmi, a může být těžké se s ním vyrovnat. Je důležité si uvědomit, že egocentrické chování může být výsledkem nedostatku empatie nebo sebeúcty, a že je důležité pracovat na rozvoji těchto vlastností. Slovo egocentrický je odvozeno od pojmu „ego“ (já) z psychoanalýzy Sigmunda Freuda,