Extrahovat

Extrahovat je verbum, které znamená odstranit nebo vytáhnout něco z něčeho jiného. Extrahovat se může týkat různých věcí nebo látek, například extrahovat kovy z rud, extrahovat oleje z rostlin nebo extrahovat DNA z buněk.

Extrahovat se může také týkat informací nebo dat, například extrahovat klíčová slova z textu nebo extrahovat údaje z databáze. Extrahování může být prováděno různými způsoby, v závislosti na tom, co se extrahuje a z jakého materiálu. Obecně se extrahování používá k oddělení nebo získání určité látky nebo informace z většího množství nebo z komplikovaného materiálu.