Feedback

Feedback je informace o výsledku nebo výkonu, která se poskytuje jako odezva na nějakou činnost nebo akci. Feedback může být pozitivní nebo negativní, a může se týkat různých aspektů výkonu, jako je kvalita, rychlost, přesnost nebo efektivita. Feedback může být poskytován v různých formách, jako jsou slovní komentáře, hodnocení nebo body. Může být poskytován formálně nebo neformálně, a může být poskytován jednotlivcům nebo skupinám. Feedback má často důležitou roli v procesu učení a sebezlepšování, protože umožňuje jednotlivcům nebo skupinám získat zpětnou vazbu o svém výkonu a najít způsoby, jak se zlepšit.