Filantropie

Filantropie je termín, který se používá k popisu lidského jednání nebo činnosti, která se zaměřuje na pomoc a podporu potřebným nebo sociálně znevýhodněným skupinám. Filantropie se může projevovat různými způsoby, jako je například finanční pomoc, dobrovolnictví nebo aktivismus.

Filantropie může být prováděna jednotlivci, skupinami nebo organizacemi. Může se týkat různých oblastí, jako je například vzdělání, zdravotnictví, sociální pomoc nebo životní prostředí.

Filantropie může být také prováděna prostřednictvím charitativních nebo neziskových organizací, které se zaměřují na různé sociální a humanitární problémy. Tyto organizace mohou zahrnovat například nadace, neziskové organizace nebo dobročinné skupiny.

Filantropie je tedy činnost, která se zaměřuje na pomoc a podporu potřebným a sociálně znevýhodněným skupinám, a má za cíl pomoci vytvářet lepší a spravedlivější společnost.