Hashtag

HashtagHashtag je speciální druh znaku, který je používán prakticky výhradně v dnešním online světě. Někdy se mu říká mřížka, nebo dvojitý křížek, což je však lehce zavádějící, neboť si pod těmito termíny lze představit i jiné znaky. Má podobu dvou svislých lehce doprava nakloněných čar překřížených dvěma horizontálními čárami – #.

Jeho používání uplatníme v rámci takzvaných sociálních sítí, a to hlavně na Twitteru, který jeho užívání tak jak ho známe dnes, odstartoval. K čemu přesně slouží? Množství informací nejrůznějšího charakteru, které se neustále v čím dál, tím větším množství objevuje na internetu, se stává nepřehledným. Zkrátka a jednoduše je obtížné najít relevantní informace na dané téma, obzvláště to aktuální. A to částečně řeší právě hashtagy. Pokud ho na sociální síti vložíme před konkrétní slovo, nebo slovní spojení v rámci příspěvku, dojde automaticky k jeho „nabrání“ a následnému zařazení mezi výsledky vyhledávání na ono klíčové slovo (v rámci dané sociální sítě pochopitelně). Zní tak trochu složitě, ale vlastně nejde o nic jiného než o jakési virtuální štítkování.

Praktické využívání má smysl v rámci osobní, veřejné i komerční roviny. Hojně je používán jednotlivci, veřejnými institucemi a v neposlední řadě i firmami. Jeho obrovskou výhodou je naprosto neskutečný potenciál reagovat na konkrétní věc, situaci nebo událost okamžitě. Nejen o této problematice se dozvíte více informací zde: Hashtag – jak ho napsat a kdy se používá. Jde o poměrně jednoduchou a zároveň komplexní záležitost.

Hashtag pro firmy

Pro firmy a jejich online PR je velmi důležitý, a to hned ve dvou rovinách. Tou první je možnost vytvářet pro své kampaně, akce, produkty a podobně unikátní hashtagy pomocí kterých lze následně sledovat rozsah a úspěšnost svých marketingových aktivit. Druhou rovinou je možnost sledovat nezávislé spotřebitelské reakce a aktivity na daný brand. Toto bývá nejednou spojeno s nějakým druhem negativní publicity, jejichž dopady lze na základě tímto způsobem získaných informací minimalizovat.