Infotainment

Co je Infotainment?

Infotainment

Infotainment je složenina dvou z angličtiny pocházejících slov.

Information – informace

Entertainment – zábava

Jedná se o formát zpravodajství, který v sobě propojuje poskytnutí informací a vyvolání zábavy, respektive emocí. Do značné míry je tak ovlivněna jednak forma, jakou jsou informace podány, ale také samotný výběr témat. Infotainment má rozesmát, šokovat, pohoršit, nadchnout, rozveselit, jednoduše vyvolávat krajní emoce. Je hojně využíván bulvárními médii a jeho počátky u nás jsou spojeny s nástupem televize Nova.

Charakteristické rysy infotainmentu:

–          Emočně intenzivní obsah se střídáním negativních a pozitivních emocí

–          Plytký a banální obsah s důrazem na lokální a domácí zprávy s minimem zahraničního zpravodajství

–          Kamarádské až neseriozní vystupování moderátorů

Typickým příkladem infotainmentu je „Borec na konec“ ve sportovním zpravodajství TV Nova:

Související termíny: