Irelevantní

Irelevantní je označení pro něco, co nemá v dané situaci žádný význam nebo vliv a co nemá žádný vztah k danému tématu nebo problému. Irelevantní informace nebo argumenty jsou tedy ty, které nemají v daném kontextu žádný význam a nemohou přispět k řešení problému nebo k dosažení cíle.

Irelevantní informace mohou být zdrojem zmatečnosti nebo zbytečného zdržování, a proto je důležité se jim vyvarovat a soustředit se pouze na relevantní informace a argumenty, které jsou pro danou situaci důležité.

Irelevantní pojem se často používá v oblasti práva nebo ve vědě, kde je důležité se soustředit na klíčové faktory a ignorovat ty, které nemají vliv na danou problematiku. Je také důležité si uvědomit, že co je pro jednu situaci relevantní, nemusí být nutně relevantní pro jinou.