ISO

ISO - význam zkratky

Zkratka ISO se skládá z anglických slov International Standards Organization, což je mezinárodní organizace, která se zabývá tvorbou a udržováním norem ve všech oblastech. Tyto normy se vztahují k různým oblastem, jako jsou například kvalita, bezpečnost, životní prostředí, informační technologie atd. Cílem ISO je poskytnout spolehlivé a platné nástroje pro podporu efektivního fungování organizací a výměnu informací mezi nimi. Normy ISO se používají po celém světě a jsou uznávány jako mezinárodní standardy v mnoha oblastech.