KPI – Key Performance Indicator

Co je KPI – Key Performance Indicator?

KPI

KPI, neboli Key Performance Indicators do češtiny překládáno jako klíčové ukazatele výkonnosti jsou ukazatele a metriky používané ke sledování efektivnosti, hospodárnosti, kvality a prakticky čehokoliv, co chtějí příslušní vedoucí pracovníci sledovat. Jsou využívány napříč celými organizacemi, a to prakticky ve všech odvětvích. Stanovením jejich požadovaných hodnot a následným vyhodnocováním jsou pověřeni vedoucí pracovníci, kterým tyto metriky poodhalují úspěšnost fungování společnosti.

KPI mohou být stanoveny pro celý podnik, konkrétní oddělení, specifický proces, produkt, službu nebo oblast. V praxi jsou nejdříve stanoveny oblasti a KPI, které budou pro jejich sledování použity. Následně se stanoví hodnoty, kterých má být v daném časovém horizontu dosaženo. Na konci jsou klíčové ukazatele vypočteny a určí se, zda bylo požadovaných hodnot dosaženo, nebo ne.

Příklady KPI:

Ekonomické ukazatele

–          Zisk na jednotku produkce

–          Meziroční změna obratu

–          Marže

Výrobní ukazatele

–          Počet hodin opravy strojů

–          Využití časového fondu strojů

–          Vadnost výrobků

HR ukazatele

–          Podíl rekvalifikovaných pracovníků

–          Počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením

–          Velikost fluktuace zaměstnanců

Video vysvětlující konstrukci klíčových ukazatelů výkonnosti (anglicky):

Související termíny:

ROI – Return On Investment

Odkazy, který by vás mohli zajímat:

Praktický příklad využití KPI – Ministerstvo financí – Provozní nákladovost organizačních složek státu