Leaflet

Co je Leaflet?

Leaflet

Leaflet , neboli reklamní či propagační leták. Může mít různé formáty a jeho distribuce může být realizována několika způsoby, avšak u nás nejtypičtějším příkladem jsou neadresně roznášené reklamní letáky na supermarkety, obchody se sportovním zbožím, nábytkem, elektronikou atp. Mimo to mohou být leaflety také rozdávány osobně na ulici kameloty, umístěny do stojanů, kde je lze volně vzít nebo bývají též stále častěji vkládány, nebo přikládány k časopisům.

Související termíny:

Layout