LMAO

LMAO - význam zkratky

Zkratka „LMAO“ označuje pojem „laughing my ass off“, což znamená „směju se až mi z toho padají kalhoty“. Je to výraz, který se používá k vyjádření silného smíchu nebo zábavy z nějaké situace nebo vtipu. Je to ještě silnější verze zkratky „LOL“ (laugh out loud) nebo „ROFL“ (rolling on the floor laughing), které vyjadřují smích, ale LMAO ukazuje, že smích je opravdu silný a intenzivní.

Tuto zkratku lze často vidět v textových zprávách nebo na sociálních sítích, kde lidé vyjadřují svůj smích nebo zábavu z nějakého vtipu nebo situace.

Stejně jako u jiných zkratek, i LMAO se používá jako způsob, jak vyjádřit svůj názor nebo emoci bez nutnosti skutečného projevu smíchu.