Médium

Co je Médium?

Médium

Médium je termín pocházející z latiny označující něco, co zprostředkovává. V našem případě se jedná o v marketingu používaný termín pro sdělovací média, která komunikují nějaké informace mezi dvěma stranami. Mezi typická média můžeme zařadit televizi, rádio, noviny a časopisy nebo internet, které jsou často označovány jako masmédia díky své schopnosti oslovit velké množství lidí najednou.

Přednáška Jakuba Macka o internetu a nových médiích v rámci TEDx Brno:

Související termíny:

ATL – Above The Line

BTL – Below The Line