OK

Zkratka „OK“ je velmi běžná a používá se v různých kontextech. Její původ pochází z anglického jazyka a znamená „v pořádku“ nebo „dobře“. Může se použít jako odpověď na otázku, jestli něco funguje nebo jestli je něco správně, nebo jako způsob, jak potvrdit, že jste si něco přečetli nebo s něčím souhlasíte. Tuto zkratku lze také nalézt v různých kontextech online nebo v textových zprávách.