Rada pro reklamu

Co je Rada pro reklamu?

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je organizace působící na území ČR, jejímž cílem je regulace reklamního průmyslu. Vznikla již v roce 1994 a založena byla samotnými médii, reklamními agenturami a zadavateli, jedná se tedy samoregulaci. Důvodem ke vzniku této organizace je fakt, že samotný stát reklamu nereguluje, respektive nereguluje ji dostatečně.

Prováděná regulace má charakter morální a etické regulace, nikoliv regulace z hlediska legislativy. Dokument, který Rada pro reklamu vydala, a který tuto problematiku upravuje, se nazývá Kodex reklamy. Rada není státní organizací, a proto nemá z hlediska práva žádné pravomoci a nemůže udělovat sankce jakéhokoliv typu. Rada však vydává takzvaná doporučení. Z pozice své odbornosti může také vydávat odborné posudky, které již příslušné státní úřady mohou použít jako podklady k udělování sankcí.

Proces posuzování porušení Kodexu reklamy je založen na podání stížnosti Radě, která ji posoudí. Stížnost může podat jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba.

Reklamy neschválené Radou pro reklamu:

Kofola

Fidorka

Berentzen

Související termíny:

Recipient

Odkazy, které by vás mohli zajímat:

Webové stránky Rady pro reklamu