Naposledy přidané výrazy

Rada pro reklamu

Co je Rada pro reklamu?

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu je organizace působící na území ČR, jejímž cílem je regulace reklamního průmyslu. Vznikla již v roce 1994 a založena byla samotnými médii, reklamními agenturami a zadavateli, jedná se tedy samoregulaci. Důvodem ke vzniku této organizace je fakt, že samotný stát reklamu nereguluje, respektive nereguluje ji dostatečně.

Prováděná regulace má charakter morální a etické regulace, nikoliv regulace z hlediska legislativy. Dokument, který Rada pro reklamu vydala, a který tuto problematiku upravuje, se nazývá Kodex reklamy. Rada není státní organizací, a proto nemá z hlediska práva žádné pravomoci a nemůže udělovat sankce jakéhokoliv typu. Rada však vydává takzvaná doporučení. Z pozice své odbornosti může také vydávat odborné posudky, které již příslušné státní úřady mohou použít jako podklady k udělování sankcí.

Proces posuzování porušení Kodexu reklamy je založen na podání stížnosti Radě, která ji posoudí. Stížnost může podat jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba.

Reklamy neschválené Radou pro reklamu:

Kofola

Fidorka

Berentzen

Související termíny:

Recipient

Odkazy, které by vás mohli zajímat:

Webové stránky Rady pro reklamu