Rastr

Co je Rastr?

Rastr

Rastr, nebo také rastrová grafika, či bitmapová grafika je typem zobrazování a tisku obrazových materiálů založený na mřížce složené z mnoha malých bodů – pixelů. Tyto body jsou seřazeny do sloupců a řádků a každý bod má svou vlastní barvu, které dohromady tvoří obraz. Typické formáty jsou JPEG, PNG či GIFF.

Kvalita obrazu složeného z pixelů je dána takzvaným rozlišením, které nám říká, kolik obrazových bodů rastr obsahuje. Samozřejmě platí, že čím více tím lépe. Obecně používaným termínem v tomto ohledu je megapixel, což je jednotka odpovídající jednomu milionu pixelů. Můžeme se tak setkat kupříkladu s fotoaparátem, který má rozlišení 15 megapixelů, což znamená, že je schopen pořizovat fotky složené z 15 milionů bodů.

Z hlediska zobrazení kvalitního obrazu pro lidské oko je podstatné, aby rastr obsahoval určité množství bodů na určitou délku. Standardní používanou délkou v tomto oboru je palec, anglicky inch. Daná kvalita obrazu je tedy dána počtem obrazových bodů na jeden palec, čili dots per inch – DPI. Minimální počtem obrazových bodů na palec pro kvalitní vyobrazení obrázku je u tisku 300 DPI, v případě zobrazování na monitorech či screenech je to pouze 72 DPI.

Nevýhodou rastru je, že v elektronické podobě jako dokument má poměrně značnou datovou velikost, právě kvůli velkému množství pixelů s různými parametry. Další nevýhodou je také to, že pokud rastrový obrázek zvětšíte, ztratí svou kvalitu a ostrost a při pohledu na něj bude patrná jeho čtvercová struktura.

Druhým základním typem grafiky je vektor, nebo také vektorová grafika, která nezobrazuje obrázky na základě sítě složené z bodů, ale na základě matematických vzorců.

Související termíny:

Pixel

LPI – Lines Per Inch