Ratio

Ratio

Slovo ratio může nabývat dvou významů. Buď se může jednat o poměr či podíl. Alternativně označuje rozum či důvod.

Příklad použití:

V krizových situacích je třeba zachovat ratio a chladnou hlavu.

Moje nová televize má v parametrech uvedeno ratio 16:9.