Scrum

Scrum je metodologie pro řízení projektů, která se často používá v software developmentu a IT. Je to iterativní a inkrementální proces, který se snaží být co nejefektivnější a nejrychlejší při dosažení cílů projektu. Scrum se skládá ze tří rolí: produktového vlastníka, týmu a scrum mastera. Produktový vlastník zodpovídá za definování a plánování cílů projektu, tým se stará o jejich realizaci a scrum master se stará o to, aby byl proces Scrumu správně implementován a řízen. Scrum také pracuje s takzvanými sprinty, které jsou krátké období (obvykle 2-4 týdny) během kterého tým plní specifický cíl.