Součin

Součin je matematický pojem, který označuje výsledek násobení dvou nebo více čísel. Například součin čísel 2 a 3 je 6, protože 2 x 3 = 6. Součin lze také aplikovat na více čísel najednou, například součin čísel 2, 3 a 4 je 24, protože 2 x 3 x 4 = 24.

V algebraické terminologii, součin se také používá pro výraz, který se skládá z jedné nebo více proměnných, které jsou mezi sebou násobeny. Například součin proměnné x a y by mohl být xy nebo x*y.

Součin je opakem dělení, kdy výsledkem dělení dvou čísel je jejich podíl.