WDYM

Zkratka „WDYM“ je anglická zkratka, která označuje pojem „What Do You Mean?“. Překládá se jako „Co tím myslíš?“.

Tato zkratka se používá v online komunitách, jako jsou internet, sociální média nebo chatovací místnosti, kde se lidé připojují ke konverzacím a komunikují prostřednictvím textu. Tuto zkratku se používá k dotazu na vysvětlení něčeho, co bylo řečeno nebo napsáno, když není jasné, co dotyčný myslel nebo chtěl tím říct.

Je to tedy otázka, která se často objevuje v diskusích nebo rozhovorech, když se chce dotázat na vysvětlení něčeho nejasného nebo neznámého. Je to způsob, jak se zeptat na vysvětlení nebo vysvětlení něčeho, co bylo řečeno nebo napsáno a co není jasné.