AFAIK

AFAIK - význam zkratky

Zkratka AFAIK znamená „As Far As I Know“ (což znamená „pokud vím“). Je to zkratka, kterou se používá v elektronické komunikaci, jako jsou e-maily nebo online diskuze, když se někdo snaží dát najevo, že zná nebo informace, které uvádí, ale nejedná se o absolutní jistotu.
Je to v podstatě způsob, jak říct „tak jak to vím“, „pokud vím“ nebo „podle mého nejlepšího vědomí a svědomí“