Awareness

Co je Awareness?

Awareness

Awareness je termín pocházející z angličtiny, který znamená povědomí nebo znalost a ve firemním potažmo marketingovém světe označuje povědomí o značce (u zákazníků). Proto je také někdy používáno slovní spojení Brand awareness. Může ale také pochopitelně vyjadřovat povědomí o konkrétním produktu či službě. V případě kvantifikace je povědomí nejčastěji stanovováno procentuálním vyjádřením. Jestliže tedy konkrétní produkt zná 60% obyvatelstva, awareness je oněch 60%.

Související termíny: Brand awareness