Clutter

Co je Clutter?

Clutter

Clutter znamená příliš velký objem reklamních sdělení, kterému je spotřebitel vystaven, a to buď z hlediska konkrétního typu produktu, v rámci kategorie mediálního nosiče nebo v určitém médiu, jako takovém. Zjednodušeně jde tedy o přesycení reklamou.

Pokud je tedy v určitém časopise velký objem reklamních sdělení, má tento časopis vysoký clutter. Tento problém je typický právě pro masová média typu televize, rádio, tisk, což postupně vedlo k novým a moderním způsobům propagace, které lépe a kvalitněji osloví zákazníky. Mezi takové patří například virální marketing, guerilla marketing či buzz marketing.

Související termíny:

ATL

BTL