IMO

Zkratka IMO znamená „in my opinion“ nebo in my humble opinion v angličtině. Používá se v internetové komunikaci, jako jsou online diskuze, chaty, sociální sítě apod., kde se lidé vyjadřují k různým tématům a sdílejí své názory. Použitím této zkratky se člověk snaží zdůraznit, že jeho názor je subjektivní a může se lišit od názoru ostatních lidí.