Mezní náklady

Co jsou Mezní náklady?

Mezní náklady

Mezní náklady (MC), někdy též označované jako marginální náklady určují, kolik je třeba vynaložit finančních prostředků, aby objem výroby vzrostl o jednu jednotku. Jinými slovy určují, jak se změní celkové náklady (TC), jestliže se vyrobí o jednu jednotku daného produktu více (může být pochopitelně vypočteny i pro více jednotek). Matematicky lze mezní náklady spočítat, jako poměr změny celkových nákladů a změny velikosti produkce.

MC = ΔC / ΔQ

Videa související s tímto termínem:

Související termíny:

Celkové náklady

Průměrné náklady

Přímé náklady

Nepřímé náklady