Naposledy přidané výrazy

Mezní náklady

Co jsou Mezní náklady?

Mezní náklady

Mezní náklady (MC), někdy též označované jako marginální náklady určují, kolik je třeba vynaložit finančních prostředků, aby objem výroby vzrostl o jednu jednotku. Jinými slovy určují, jak se změní celkové náklady (TC), jestliže se vyrobí o jednu jednotku daného produktu více (může být pochopitelně vypočteny i pro více jednotek). Matematicky lze mezní náklady spočítat, jako poměr změny celkových nákladů a změny velikosti produkce.

MC = ΔC / ΔQ

Videa související s tímto termínem:

Související termíny:

Celkové náklady

Průměrné náklady

Přímé náklady

Nepřímé náklady