MLM – Multi Level Marketing

Co je MLM – Multi Level Marketing?

MLM - Multi Level Marketing

MLM, jež je hojně užívanou zkratkou sousloví Multi Level Marketing označující prodejní schéma a strategii stavícího na existenci provizního pavouka. V praxi vypadá takové schéma následovně. Představme si obchodního zástupce, říkejme mu obchodní zástupce A, prodávajícího produkty určité značky. Ten nejenže aktivně prodává tyto produkty, ale snaží se též aktivně získat další prodejce, kteří budou stejně jako on tyto produkty prodávat. Pokud se mu podaří dalšího prodejce, říkejme mu prodejce B, získat a ten bude prodávat produkty této firmy, pak má prodejce A provizi nejen z produktů, které prodal on sám, ale také z produktů, které prodal prodejce B. To samé platí pro prodejce B s tím, že i prodejce A má provizi z prodejů prodejce, kterého přivedl prodejce B. Reálně tak vzniká několika úrovňová (multi level) prodejní síť.

Typickým znakem produktů, nebo služeb nabízených v rámci MLM je nutnost jejich osobní prezentace. To je dáno buď veřejnou neznalostí výhod a parametrů produktu/služby, nebo nutností daný produkt přizpůsobit možnostem a přáním zákazníků na základě konzultace. Typickým příkladem mohou být finanční, pojišťovací či investiční služby, jejichž parametry lze jen stěží unifikovat. Takové služby musí být individualizovány na míru každému klientovi.

Problémem spojeným s MLM je jeho faktická funkční struktura, která bývá často zneužívána. Takové zneužití vypadá tak, že společnost nabízející možnost zapojit se to struktury vybírá od zájemců do zapojení do systému různé vstupní poplatky, a to buď za samotné zapojení se do systému, za „potřebné“ školení a tak podobně. Problém spočívá v tom, že obchodní model společnosti není postaven na prodeji produktů či služeb, ale na inkasování peněz za daná školení, přihlášení se do systému a tak dále. Tyto modely pak bývají označovány termíny pyramida, nebo letadlo. Takovéto jednání je z hlediska zákona nelegální a trestné. Z pohledu veřejnosti však bývá obtížné odlišit férové a neférové MLM, a proto má Multi Level Marketing obecně špatnou pověst.

Videa související s tímto tématem:

Související termíny:

Přímý marketing

Direct marketing