Noetika

Noetika je oblast filozofie, která se zabývá poznáním a myšlením. Jde o interdisciplinární oblast, která se dotýká mnoha různých oblastí, jako je epistemologie, filozofie jazyka, filozofie vědy, filozofie umění a další.

Noetika se zabývá otázkami, jako je: jak poznáváme svět kolem nás, jaký druh poznání je možný, jaký druh poznání je důvěryhodný, jaký druh poznání je nejvyšší, co je to poznání a jaký je jeho vztah k myšlení a k jazyku.

Noetika se zabývá také tématy jako jsou: rozdíly mezi poznáním a vědomím, rozdíly mezi poznáním a míněním, a jak se poznání vztahuje k otázkám smyslu a smyslu života.

Noetika zahrnuje také výzkum v oblasti kognitivní vědy, který se zabývá otázkami, jako je: jak funguje lidský mozek při poznávání a myšlení, jaký druh procesů a mechanismů se podílí na poznávání a myšlení, jaký druh vlivu má naše poznání na naše chování.

Noetika představuje interdisciplinární oblast, která se dotýká mnoha různých oblastí a dává nám pohled na poznání a myšlení jako komplexní a složitý proces, který má své kořeny v různých oblastech lidského života.