Pasivum

Pasivum je ekonomický termín, kterým se označuje celkové množství finančních závazků jednotlivce, podniku nebo organizace. Tato závazná částka může vycházet z různých zdrojů, jako jsou úvěry, půjčky, dluhy, faktury nebo další finanční závazky.

Pasiva lze rozdělit na dvě hlavní kategorie: krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá pasiva zahrnují závazky, které jsou splatné do jednoho roku, jako jsou například krátkodobé úvěry, účty dodavatelů, daně nebo náklady na výrobu. Dlouhodobá pasiva zahrnují závazky, které nejsou splatné do jednoho roku, jako jsou dlouhodobé úvěry, hypotéky, leasingové smlouvy nebo jiné finanční závazky.

Pasiva jsou důležitá pro finanční plánování, protože určují celkové množství závazků a závazků, které je třeba splatit v budoucnu. Podniky se snaží udržet své pasiva na nízké úrovni, aby minimalizovaly své finanční riziko a zvýšily svou finanční stabilitu. Analýza poměru aktiv a pasiv v podniku může poskytnout užitečné informace o finančním zdraví podniku a jeho schopnosti splácet závazky a financovat své budoucí projekty.