Reach

Co je Reach?

Reach

Reach znamená v překladu zásah, nebo také pokrytí a používá se především v oblasti televizního a radiového vysílání pro analýzu sledovanosti, potažmo poslechovosti. Vyjadřuje, kolik lidí (procentuálně i absolutně) z cílové skupiny bylo osloveno daným médiem v průběhu určitého časového úseku. Podstatné je, že Reach nestanovuje, kolik lidí bylo osloveno reklamním sdělením vysílaným v rámci vysílání daného média, ale kolik lidí sledovalo/poslouchalo dané médium. Počet reklamou zasažených lidí je tak pouze potenciální.

Z hlediska posouzení, zda byl daný člověk zasažen daným médiem, platí následující pravidla. V případě televize byl divák daným médiem osloven, pokud ho sledoval alespoň tři minuty v kuse. U rádia je to 5 minut. V rámci kampaně je to pak shlédnutí/poslechnutí jednoho spotu.

V praxi je většinou aplikován na dva časové úseky, na den a týden. Nazývají se Daily Reach a Weekly Reach – sledovanost/poslechovost za jeden ten a jeden týden.

Související termíny:

GRP- Gross Rating Point

OTS – Opportunity To See

OTH – Opportunity To Hear