CPT – Cost Per Thousand

Co je CPT – Cost Per Thousand?

CPT - Cost Per Thousand

CPT, čili Cost Per Thousand, v menší míře se lze setkat také s výrazy CPM – Cost Per Mille, nebo PPT – Pay Per Thousand, vyjadřuje cenu reklamy za 1000 oslovených spotřebitelů (v případě televize, rádia a tisku), nebo za tisíc zobrazení reklamy (v případě reklamy na internetu). Na jeho základě je srovnávána cena reklamy v rámci jednotlivých médií.

Při srovnávání CPT dvou, nebo více různých médií je třeba mít na paměti, že srovnání bude vypovídající jen v případě, že cílová skupina, kterou chceme oslovit, bude totožná a že formáty srovnávaných médií budou také totožné. Nelze například srovnávat CPT na internetu a v televizi, protože už samotná podstata je zde jiná, nemluvě o formátu. Podobně situace, kdy není možné adekvátní srovnání nastává u celostní televize a časopisu určeného pro golfisty.

Video vysvětlující pojem CPT (anglicky):

Související termíny:

Imprese

Kontextová reklama

PPA – Pay Per Action

PPC – Pay Per Click

Odkazy související s tímto termínem:

Google – Cena za tisíc zobrazení (CPM)

Google – Cost Per Thousand bidding (anglicky)