Microsite

Co je Microsite?

Microsite

Microsite (méně používaný termín, se kterým je možné se setkat je minisite) označuje specifický typ internetové stránky, která zpravidla funguje jako podpůrná stránka pro propagaci nebo prezentaci konkrétního produktu, služby, akce, události, názorového směru, či osoby k hlavní webové prezentaci.  Důvodem existence je specifičnost, nebo důležitost daného subjektu/tématu zasluhující si samostatnou prezentaci.

Z hlediska faktického či formálního propojení se lze setkat, jak s propojením hlavní stránky a microsite, tak z jejich separací. Pro microsites je však typické, že jsou postaveny na vlastní doméně, jejichž název odpovídá názvu propagovaného subjektu/tématu. Lze se však setkat i s řešením, kdy je podstránkou hlavní webové prezentace.

Související termíny:

Konverze

Lead

SEM – Search Engine Marketing